2014/04/25

SD THE-O and the challenger 2.5/3

รื้อเซต้าออกมาจากกล่องเพื่อเตรียมถ่ายรูป อยากลองถ่ายคู่สักสองสามภาพ อยากรู้ว่าจะเอาอยู่มั้ย?
น่าจะดูมีชีวิตชีวามาขึ้นโขเลย ถ้าในภาพถ่ายมีสองตัวประมือกัน...
ย้อนหลังที่นี่เลยครับ 1/3process  2/3review